مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

چهل قاعده شمس(ده قاعده دوم)

a1

ده قاعده دوم قاعده یازدهم   قابله میداند که زایمان بی درد نمیشود . برای آنکه تویی نو و تازه ظهور کند .  باید برای تحمل سختی ها ودردها آماده باشی .   قاعده ی دوازدهم عشق سفر است .مسافر این سفر چه بخواهد وچه نخواهد از سر تا پا عوض میشود.کسی نیست که پا […]

چهل قاعده شمس(ده قاعده اول)

index

ده قاعده اول قاعده اول کلماتی که برای توصیف خدا بکار می بریم .همچون آیینه ایست که خود را در آن می بینیم . هنگامی که نام خدا را می شنوی اگر ابتدا موجودی ترسناک و شرم آور به ذهنت بیاید به این معناست که تو خود بیشتر در ترس و شرم به سر میبری […]

دنیا

دنیا راهی ، بهشت منزلگاهی                   این هر دو به نزد اهل معنی کاهی گر عاشق صادقی زهر دو بگذر                تا دوست ترا به خود نماید راهی ********** دنیای دنی پر هوس را چه کنی           […]

یارب ، یارب ، یارب

 یارب  ،  یارب  ، یارب یا رب بدو نور دیدهٔ پیغمبر                     یعنی بدو شمع دودمان حیدر بر حال من از عین عنایت بنگر                دارم نظر آنکه نیفتم ز نظر ******* یا رب به رسالت رسول الثقلین     […]

اثر دارد اثر دارد

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبــر دارد به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی‌کاران به دکـــان کسی بنشین که در دکــان شکـــــر دارد ترازو گـــر نداری پس تــــو را زو رهزند هر کس یکـــی قلبـــی بیاراید تــــــو پنــــــداری کــه زر […]

در ره دل چه لطیف است سفر

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخی شمع و شکر هیچ مگو سخن رنـــــــــــج مگو جز سخن گنج مگو ور از ایـــــن بی‌خبری رنج مبر هیچ مـگو دوش دیوانه شــــــــدم عشق مرا دیــــد و بگفت آمـــــــدم نعره مـــــــزن جامــــه مــــدر هیچ مگو گفتـــــــــم ای عشق مــــــــن از چیز دگـــــر می‌ترسم گفت […]