مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

رازهای سلامتی در حکایات سعدی

روز پزشک بر تمامی پزشکان محترم مبارک باد رازهای سلامتی در حکایات سعدی

سر آغاز

بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم   منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمت شکری واجب

دنیا

دنیا راهی ، بهشت منزلگاهی                   این هر دو به نزد اهل معنی کاهی گر عاشق صادقی زهر دو بگذر                تا دوست ترا به خود نماید راهی ********** دنیای دنی پر هوس را چه کنی           […]

یارب ، یارب ، یارب

 یارب  ،  یارب  ، یارب یا رب بدو نور دیدهٔ پیغمبر                     یعنی بدو شمع دودمان حیدر بر حال من از عین عنایت بنگر                دارم نظر آنکه نیفتم ز نظر ******* یا رب به رسالت رسول الثقلین     […]

اثر دارد اثر دارد

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبــر دارد به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی‌کاران به دکـــان کسی بنشین که در دکــان شکـــــر دارد ترازو گـــر نداری پس تــــو را زو رهزند هر کس یکـــی قلبـــی بیاراید تــــــو پنــــــداری کــه زر […]

در ره دل چه لطیف است سفر

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخی شمع و شکر هیچ مگو سخن رنـــــــــــج مگو جز سخن گنج مگو ور از ایـــــن بی‌خبری رنج مبر هیچ مـگو دوش دیوانه شــــــــدم عشق مرا دیــــد و بگفت آمـــــــدم نعره مـــــــزن جامــــه مــــدر هیچ مگو گفتـــــــــم ای عشق مــــــــن از چیز دگـــــر می‌ترسم گفت […]

هدفمندی و هدف گذاری

روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر ننمایی وطنم