مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

اجابت دعا

photo_2017-06-09_17-07-09

در واقع هیچ دعائی بدون اجابت یا استجابت نیست ولی به دعا کننده یا خواننده از سویی و حکمت بالغه و علم بی نهایت و قدرت بی چون و چرای خداوند خوانده شده بستگی دارد . مرحوم علامه طباطبائی در باب توبه یک سه گانه ای را مطرح می کنند که اول خداوند به سوی […]