مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

معجزه

IMG_012555555ماه رمضان ماه نزول قرآن و ماه بندگی فرا رسید . ماهی که سراسر برکت و رحمت است و شب قدرش از هزار ماه افضل تر  و . . .

در این ماه عزیز از خداوند میخواهیم توفیقمان دهد تا با مطالب قرانی انجام وظیفه نمائیم.

IMG_012555555

در باره کلمه « اُمیّ» ذکر یک نکته خالی از لطف نیست و آن اینکه: معنای لغوی کلمه «اُمّی» یعنی انسان در س نخوانده و فاقد سواد رایج در هر عصر؛ بنا بر این شما به فلاسفه و ریاضی دانان یونانی که قرنها پیش از میلاد می زیسته اند ، اندیشمند، فرهیخته و با سواد می گویید ولی به هر فرد فاقد سواد و دانش در آن زمان یا هر زمانی دیگر ، بی سواد یا امی اطلاق می کنید.

این مطلب تا اینجا کاملا صحیح است ولی در آیات متعدد قرآن کریم  و تقریبا در همه موارد در آیات نازل شده در مدینه منوره، به یک تقابل جالب و معنا دار در مورد این کلمه می رسیم که کمتر محل توجه کسانی که با قرآن کریم سروکار دارند، قرار گرفته و آن هم تقابل لفظی و واژه گانی « اُمّی »  یا جمع آن یعنی کلمه « اُمیّیون « با کلمه « اهل الکتاب» است ؛ اسلام و کتاب آسمانی آن در زمان نزول با دو گروه عمده ، طرف سخن و احتجاج بوده که گروه اول مشرکان که به طور اساسی در آن محیط در میان امیون و فاقد فرهنگ و سواد بوده و گروه دوم ، اهل کتاب که بیشتر با سواد و مثقف و دارای ادعای فراوان در زمینه های فرهنگی بوده اند.

خداوند، پیامبر اکرم (ص) را از میان امی ها در برابر اهل کتاب می داند و معجزه ایشان یعنی قرآن کریم را نشانه بزرگ حقانیت ایشان بر می شمارد.

با سپاس از استاد ارجمند محمد روحانی

افزودن دیدگاه