مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

معجزه

IMG_012555555

ماه رمضان ماه نزول قرآن و ماه بندگی فرا رسید . ماهی که سراسر برکت و رحمت است و شب قدرش از هزار ماه افضل تر  و . . . در این ماه عزیز از خداوند میخواهیم توفیقمان دهد تا با مطالب قرانی انجام وظیفه نمائیم. در باره کلمه « اُمیّ» ذکر یک نکته خالی […]