مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

مواظب خودت باش

a1جمله ای که بارها و صد بارها گفته و شنیده ایم .

به دیگران گفته ایم مواظب خودت باش و اطرافیان نیز به ما گفته اند مواظب خودت باش .

مواظب خودت باش ، شاید به این معنی باشد که از خودت مواظبت کن . مواظب سلامتی خودت باش و معانی و برداشت های دیگر .

می خواهیم از زاویه دیگر به این جمله نگاه کنیم .

مواظب خودت باش یعنی اینکه خدا یک قلم بدستت داده و مشغول نقاشی هستید . تصویرگری از حال و وقایع موجود ، اتفاقاتی که بوسیله ما رقم می خورد . رفتار ، کردار ، اعمال و گفتارو . . .

اینجاست که مواظب خودت باش اهمیت خاص خود را پیدا می کند .

پس زیبا نقاشی کنیم .

 مسلما” و قطعا” خود و یا دیگران روزی نظاره گر این تصاویر و نقاشی ها می باشیم . اگر زیبا باشد ، خود و دیگر تماشاگران راضی و خرسندیم .

و اگر نقاشی ها زیبا نباشند . . .

این اعمال و گفتارو رفتار ( نقاشی ها )ثبت و ضبط می شوند برای روز حساب .خداوند اعمال را نگه می دارد و می شمارد ، خواه خیر باشد ، خواه شر

درآیه ۴ سوره مبارکه طارق می خوانیم :

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

هيچ كس نيست مگر اينكه نگاهبانى بر او [گماشته شده] است

و تفسیر آیه دربرگزيده تفسير نمونه چنین آمده است

در اين آيه می‏فرمايد:

«مسلما هر كس مراقب و محافظى دارد» (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ).

كه اعمال او را ثبت و ضبط و حفظ میكند، و براى حساب و جزا نگهدارى مینمايد.

به اين ترتيب شما هرگز تنها نيستيد، و هر كه باشيد، و هر كجا باشيد، تحت مراقبت فرشتگان الهى و مأموران پروردگار خواهيد بود، اين مطلبى است كه توجه به آن در اصلاح و تربيت انسان فوق العاده مؤثر است.

پس بیشتر مواظب خودتان باشید

سلامت باشید و شاد

یا حق

افزودن دیدگاه