مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

خودت باش

IMG_001185خودت باش و درون خود را از بلندای وجودت ببین

خود نهانی را ببین

زیبایی های باطنت را کشف کن و بشناس

و دیگران را نیزبه مشاهده درون و شناخت و کشف زیبایی های با طن خودشان توصیه و رهنمود کن

آنگاه خود و اطرافیان شاد و سلامت هستید.

خود بودن می‌تواند ما را به راحتی به موفقیت برساند. حقیقت این است که قدرتی در ما هست که با هیچ ابزاری قابل اندازه‌گیری نیست. قدرتی اعجاب‌آور، که از آن «خود» ماست. یعنی از آن «خودحقیقی‌ یا نهانی» ما

خود نهانی، دنیا را مکان دوستانه‌ای می‌داند. انسان را ذاتاً شاد و خوشبخت می‌داند و معتقد است ما انسان‌ها مستقل از شرایط بیرونی، شکست‌ها و موفقیت‌های زندگی هستیم. ما از کارمان بزرگتریم و هدف ما رسیدن به خود شکوفایی و تبدیل شدن به چیزی است که واقعاً هستیم. موفقیت هم یعنی این که ارزش‌ها و استعدادهای منحصر به فرد خود را به نمایش بگذاریم.

برای نزدیک ‌تر شدن به خود نهانی‌ مان و تبدیل شدن به چیزی که واقعاً هستیم باید چکار کنیم؟

در این جا به جای پاسخ دادن به این سؤال ، می‌گوییم چکار نکنیم !

 یعنی چه کارهایی را انجام ندهیم .

 ادای دیگران را در نیاوریم و به تقلید کورکورانه از دیگران نپردازیم. به خاطر فشار دیگران، تن به انجام کارها ندهیم. بدون علاقه و تمایل و اشتیاق درونی، کاری انجام ندهیم.

وقتی از انجام کاری رضایت نداریم یا احساس ناراحتی می‌کنیم، تأمل و دقت بیشتری به خرج دهیم. مقلد و دنباله‌رو مُد و استانداردهای دیگران نشویم. وقتی با یک کار یا مقوله جدید رو به رو می‌شویم، مثل یک ماشین مکانیکی یا روبات به انجام آن مشغول نشویم.

خودمان باشیم . خودمان باشیم

و حال چه زیباست که با خود، همسر، خانواده و دوستانتان قرار بگذاریم که دیگر این کارها را انجام ندهیم و بعد خودمان را مرور کنیم و ببینیم چقدر به خود حقیقی ‌مان نزدیک ‌تر شده‌‌ایم.

آنگاه لذت «خود» بودن را احساس می کنیم . لذتی وصف نا پذیر.

سلامت باشید و شاد

یا حق

 

افزودن دیدگاه