مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

یارب ، یارب ، یارب

 یارب  ،  یارب  ، یارب

یا رب بدو نور دیدهٔ پیغمبر                     یعنی بدو شمع دودمان حیدر

بر حال من از عین عنایت بنگر                دارم نظر آنکه نیفتم ز نظر

*******

یا رب به رسالت رسول الثقلین                یا رب به غزا کنندهٔ بدر و حنین

عصیان مرا دو حصه کن در عرصات        نیمی به حسن ببخش و نیمی به حسین

*******

یا رب به علی بن ابی طالب و آل              آن شیر خدا و بر جهان جل جلال

کاندر سه مکان رسی به فریاد همه           اندر دم نزع و قبر هنگام سؤال

*******

یا رب به محمد و علی و زهرا                 یا رب به حسین و حسن و آل‌عبا        

 کز لطف برآر حاجتم در دو سرا               بی‌منت خلق یا علی الاعلا

*******

یا رب مکن از لطف پریشان ما را             هر چند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم                محتاج بغیر خود مگردان ما را

*******

یا رب ز کرم دری برویم بگشا                 راهی که درو نجات باشد بنما

مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم           جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما

*******

یا رب غم آنچه غیر تو در دل ماست           بردار که بیحاصلی از حاصل ماست

الحمد که چون تو رهنمایی داریم               کز گمشدگانیم که غم منزل ماست

*******

یا رب برهانیم ز حرمان چه شود               راهی دهیم به کوی عرفان چه شود

بس گبر که از کرم مسلمان کردی               یک گبر دگر کنی مسلمان چه شود

*******

یا رب بگشا گره ز کار من زار                   رحمی که زعقل عاجزم در همه کار

جز در گه تو کی بودم در گاهی                   محروم ازین درم مکن یا غفار

*******

یا رب در دل به غیر خود جا مگذار              در دیدهٔ من گرد تمنا مگذار

گفتم گفتم ز من نمی‌آید هیچ                      رحمی رحمی مرا به من وامگذار

*******

یا رب به کرم بر من درویش نگر                در من منگر در کرم خویش نگر

هر چند نیم لایق بخشایش تو                     بر حال من خستهٔ دلریش نگر

*******

یا رب من اگر گناه بی حد کردم                    دانم به یقین که بر تن خود کردم

از هرچه مخالف رضای تو بود                    برگشتم و توبه کردم و بد کردم

*******

یا رب چو به وحدتت یقین می‌دارم                ایمان به تو عالم آفرین می‌دارم

   دارم لب خشک و دیدهٔ تر بپذیر                 کز خشک و تر جهان همین می‌دارم

*******

یا رب ز گناه زشت خود منفعلم                    وز قول بد و فعل بد خود خجلم

فیضی به دلم ز عالم قدس رسان                  تا محو شود خیال باطل ز دلم

*******

یا رب ز قناعتم توانگر گردان                      وز نور یقین دلم منور گردان

روزی من سوختهٔ سرگردان                        بی منت مخلوق میسر گردان

*******

یا رب زدو کون بی‌نیازم گردان                  وز افسر فقر سرفرازم گردان

در راه طلب محرم رازم گردان                   زان ره که نه سوی تست بازم گردان

*******

یا رب ز کمال لطف خاصم گردان                 واقف بحقایق خواصم گردان

از عقل جفا کار دل افگار شدم                    دیوانهٔ خود کن و خلاصم گردان

*******

یا رب تو به فضل مشکلم آسان کن              از فضل و کرم درد مرا درمان کن

بر من منگر که بی کس و بی هنرم             هر چیز که لایق تو باشد آن کن

*******

یا رب نظری بر من سرگردان کن                 لطفی بمن دلشدهٔ حیران کن

با من مکن آنچه من سزای آنم                   آنچ از کرم و لطف تو زیبد آن کن

*******

یا رب یا رب کریمی و غفاری                    رحمان و رحیم و راحم و ستاری

خواهم که به رحمت خداوندی خویش               این بندهٔ شرمنده فرو نگذاری

********

یا رب در خلق تکیه گاهم نکنی                    محتاج گدا و پادشاهم نکنی

موی سیهم سفید کردی به کرم                        با موی سفید رو سیاهم نکنی

ابوسعید ابو الخیر

افزودن دیدگاه