مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

من خوشبختم .

  خدا مرا دوست دارد . خدا بیش از هرکس مرا دوست دارد . او همیشه با من است . او همیشه به یاد من است .

خدا مرا دوست دارد . خدا بیش از هرکس مرا دوست دارد . او همیشه با من است . او همیشه به یاد من است . او پشتوانه ی من است . او همه ی راه های خوشبختی را به من نشان خواهد داد . او عزیز ترین ، پاک ترین ، توانا ترین ، مطمئن ترین ، مهربان ترین دوست من است . من خدا را دوست دارم  .
هر لحظه ای که بخواهم با او تماس می گیرم . او مرا یاری می کند . من شایسته هر خوبی هستم . من انسان خوشبختی هستم .من انسان موفقی هستم . من هر روز به چیزهای بهتری فکر می کنم . به چیزهای بهتری می رسم . هر لحظه از خدا انتظار خیر دارم . خداوند برای من ، روزی های پاکیزه ، مهیا کرده است . با دلی شاد و پر از امید به دنبال روزی های پاکیزه می روم . من از دروغ ، تهمت ، بدگویی ، بد گمانی و کینه بیزارم . من از هر نوع پستی و پلیدی بیزارم .
توانایی های هر کس بیش از مشکلات اوست . من از حل کردن مسائل و مشکلات لذت می برم . هر چه انسان ها بزرگتر و ارزشمند ترند ، سوال و مشکل آنها هم بزرگتر است . من انسان با ارزشی هستم . من بر همه مشکلات پیروز می شوم .
خودم ، فکرم ، شرفم ، انسانیتم ، پاکدامنیم ، درستکاریم ، وفاداریم  از تمام  دنیا بیشتر  می ارزد . من اینها را با تمام دنیا عوض نمی کنم .
من انسان سعادتمندی ،  هستم .
می کوشم استقامت می کنم حتما" می رسم .  

حتما" می رسم . 

حتما" می رسم . 

 

افزودن دیدگاه