مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

راز های هشت گانه آرامش

امروز آرامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری  آرزوی  آن را دارند . اما بری رسیدن به آن تنها آرزو کافی نیست بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد .

امروز آرامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری  آرزوی  آن را دارند . اما بری رسیدن به آن تنها آرزو کافی نیست بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد .

عواملی هستند که ضمن کمک به رفع تشویش و نگرانی آرامش و نشاط را در زندگی ما رونق می بخشند و با کمی دقت در می یابیم که آنچه در زندگی اغلب ما مورد توجه قرار نمی گیرد چیست .

راز های هشت گانه آرامش

امروز آرامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری  آرزوی  آن را دارند . اما بری رسیدن به آن تنها آرزو کافی نیست بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد .

عواملی هستند که ضمن کمک به رفع تشویش و نگرانی آرامش و نشاط را در زندگی ما رونق می بخشند و با کمی دقت در می یابیم که آنچه در زندگی اغلب ما مورد توجه قرار نمی گیرد چیست .

راز اول : معنویت را فراموش نکنیم

حداقل نیاز انسان به روح خدایی مانند احتیاج نوزاد به مادر است به همان میزان که جسم برای ادامه حیات به هوا و غذا نیازمند است روح نیز به هدایت الهی و روح ربانی محتاج است . آرامش جان ، زمینی حاصلخیز است که دانه های ( خواست و نیاز ) در آن به خوبی میروید . نیارهای بحق را در یاد خدا که آرامش جان و قلب است بکارید تا به خوبی تحقق یابد .

راز دوم : از آنچه هستید رازی باشید .

بدن وسیله زندگی است نه جوهر ، آن قدر که ما انسان ها به ظاهر جسمی خود مشخص می شویم یه درخت با تنه اش مشخص نمی شود . تجربیات ما باید به مانند درخت به ما شکل بدهد . ولی این کار را نمی کند . وجود داشتن پر معنا و پر مفهوم است . من وجود دارم ، من هستم ، من اینجا  هستم ، تنها من هستم که زندگی را می سازم و . . .

هر کدام از ما انسان ها در این دنیا ماموریتی داریم با کمک دیگران و مهرورزی به آنان موجب تکامل روحمان میشویم . رسالت اصلی ما در دنیا بیدار کردن است و زندگی ما به مقدار یک سفر است و هدف نیست .

راز سوم : بر آرامش درون تمرکز کنید .

درون توفان هم آرامش نهفته است . مهم نیست که در هر زمانی از روز چه اتفاقی بیافتد . هر چه مسائل به نظر مشکل و پر درد بیایند و هر چه که بخواهیم کارهای زیادی را در آن واحد انجام دهیم  . باید فقط ما به خلوتگاه درون خویش برگردیم  و آرامش درونی پیدا کنیم . برای رسیدن به خلوتگاه درونی چشم هایتان را ببندید و روشنایی آرام و علایمی را در درون خود تصور کنید . این فضا جایست که ضربا قلبتان به فرمان شما آرام میشود به آنجا بروید . از دوردست استاد معنویتتان میرسد و به گوشتان ضمضمه میکند هر جا می توان خوبی کنید هر طوری که می توانید به هر شکل  که می توانید هر وقت که می توانید و تا زمانی که می توانید ، سپس به آرامش حاصل شده تمرکز کنید .

راز چهارم : قضاوت خود را به تاخیر بیاندازید .

در این جهان هیچ حادثه ای بر حسب تصادف نیست و در همه وقایعی که روی می دهد لطف و رحمت الهی نهفته است . تمام حوادث برای ما پیام هیی دارند که سبب تکامل رحمان میشود . برای مثال شما میتوانید پیام ان حادثه به ظاهر بد را بعد از گذشت مدت زمانی بفهمید . یا حتی ممکن است تا زمانی که زنده هستید متوجه نشوید . زیرا بسیاری از این وقایع فراسوی درک ما و جزء  اسرار الهی است و تلاش برای فهم حکمت الهی با هوش محدودمان مانند سنجش اقیانوس با پیمانه است . همچنین در ذهن الهی از دست دادنی ای وجود ندارد و اگر شما به ظاهر چیزی از دست میدهید معادل آن ، حتی بالاتر از آن را بدست خواهید آورد .

راز پنجم : صفت های مثبت خود را افزایش دهید .

از غیبت ، تهمت و صفت های نسنجیده درباره افراد یا حوادث ، حسادت ، کینه ، دروغ ، جر و بحث کردن با دیگران و خلاصه رنجاندن دیگران به شدت بپرهیزید . زیرا کسی که با انجام دادن اینگونه اعمال تراکمی از نیروهای منفی را موجب می شود و تنها کسی که عذاب میکشد خود اوست . زمانی که به دیگران خوبی می کنید تراکمی از نیرو های مثبت به دور خودتان فراهم می آورید و نیروهای مثبت موجب آرامش و شادی میشوند .

راز ششم : به دستورات اخلاقی احترام بگذارید .

از کنجکاوی در زندگی دیگران خوداری کنید . از گوش دادن به مکالمات خصوصی دیگران خوداری کنید . تلاش نکنید که به زور افکار و عقاید دیگران را تغییر دهید .

دعای مادر خالصانه ترین دعاهاست چه زیباست به والدین خود از صمیم قلب احترام بگذارید و نیازهای انان را تامین کنید زیرا مهر و نیکی به آنان سبب آرامش و نشاط در شما می شود .

راز هفتم : حس ها را از یکدیگر جدا کنید .

اغلب ما بر این مسئله توجه چندانی نداشته ایم که حواس پنجگانه را از یکدیگر تفکیک و انها را به صورت مجزا از یکدیگر حس کنیم . ذهن را باید برای بالا بردن آگاهی حسی پرورش دهیم و امروز بر بینایی تمرکز کنیم و فردا بر مزه و روز بعد بر بویایی و . . .

راز هشتم : دید جدیدی پیدا کنید .

خیلی از مسائل در زندگی هنگامی ارزش خود را نشان می دهدند که از زوایای درست دیده شوند ولی نگرش های متشابه و کلیشه ای دیدن این زیبایی ها را مشکل می سازد . اگر به مسئله ای از از زوایای درست نگاه کنیم . در آن چیز های با شکوه و زیبایی خواهیم دید . سعی کنیم همه چیز و همه کس را با چیزهای تازه ببینیم که از طریق عادت تیره و تار شده اند . با این روش ها میتوان ثروتهای نامحدودی را کشف کرد .

. . . .

برایتان آرامش آرزو دارم

یا حق

افزودن دیدگاه