مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

این فلفل می تواند شما را بکشد!

 

مصرف این فلفل که به عنوان تندترین فلفل دنیا شناخته می شود، می تواند به قیمت جان شما تمام شود.

به نقل از لایو ساینس، این فلفل با نام bhut jolokia، بهتر است "فلفل شبح"، شناخته شود. متخصصان تغذیه معتقدند این فلفل به اندازه ای تاثیرات خطرناک دارد که مصرف بیش از اندازه آن می تواند یک انسان را از پا درآورد.

جولوکیا، تندترین فلفل دنیاست. اسکویل واحد سنجش تندی فلفل است. میزان تندی این فلفل بین ۸۵۵۰۰۰ تا ۱۰۴۱۴۲۷ واحد گرما اسکویل است یعنی ۱۰۷ تا ۴۱۷ برابر تندتر از فلفل هالوپینو و ۱۰ برابر تندتر از فلفل هابانرو.

یک مطالعه در سال ۱۹۸۰ نشان داد که خوردن سه پوند فلفل به راحتی می تواند، زندگی یک فرد ۱۵۰ پوندی را به پایان برساند. هر پوند در حدود ۶۹۳ گرم است.

از عصاره این فلفل در اسپری های فلفل برای دفاع شخصی استفاده می شود. همچنین در مقابله با شورش ها و اعتراضات خیابانی نیز، این فلفل به کمک پلیس می آید.
 منبع: فرهنگ نیوز

افزودن دیدگاه