مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

سر آغاز

بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
 

منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمت شکری واجب

از دست و زبان که برآید                 کز عهده شکرش به در آید

بنده همان به که ز تقصیر خویش          عذر به درگاه خدای آورد

ورنه سزاوار خداوندیش               کس نتواند که به جای آورد

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی خواران به خطای منکر نبرد

و اما بعد :

با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان آغاز می کنیم و فقط از او مدد می خواهیم .

خداوندا تورا شاکریم که به ما سلامتی عطا فرمودی و انگیزه ای ایجاد که در این فضا نیز بتوانیم تو را عبادت کنیم . فقط از تو می خواهیم و تو را می ستاییم .

پروردگار بر سر راهمان آنانی را قرار ده که در راه رسیدن و نزدیک شدن به تو باشند .

خداوندا به ما بصیرتی عطا کن تا آیات تو را ببینیم و برایمان  درس زندگی و در راه و هدفمان راه گشا باشند.

خداوندا به ما ایمانی عطا کن که همیشه در قلبمان با ما همراه باشد .

پروردگارا به ما یقینی عطا فرما که بدانیم به ما نمی رسد مگر آنچه تو برایمان نوشته ای .

بارالها برایمان بهترینها را رقم بزن و بنویس

آمین یا رب العالمین

افزودن دیدگاه