اعمال مردم و حوادث عالم     ۞       امتحان های الهی     ۞       حق الناس     ۞       اجابت دعا     ۞      

درباره ما

درباره ما
یارب به کرم بر من درویش نگر
بر من منگر بر کرم خویش نگر
هر چند نیم لایق بخشایش تو
بر حا من خسته دل ریش نگر

No Image

مطالب مرتبط