مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

درباره ما

درباره ما
یارب به کرم بر من درویش نگر
بر من منگر بر کرم خویش نگر
هر چند نیم لایق بخشایش تو
بر حا من خسته دل ریش نگر

No Image

مطالب مرتبط